Od Čačka ka Guči na 17-om kilometru u selu Rogača, a na nadmorskoj visini od 400 metara nalazi se mini farma ovaca porodice Paunović. Gazdinstvo raspolaže sa 9 hektara sopstvene zemlje i oko 5 hektara uzima u zakup za košenje i ispašu ovaca. Objekat u kome su smeštene ovce u toku zimskog perioda je od drveta, a kad god to vreme dozvoljava ovce su ispod nastrešnica. Ispaša ovaca je organizovana u pregonima.
Gazdinstvo raspolaže sa svom potrebnom mehanizacijom za obradu zemlje.
Domaćini na području Opštine Lučani uglavnom gaje sjeničku ovcu i meleze sa virtembergom. Ima i par odgajivača čiste virtemberške rase među kojima je i porodica Paunović. Prve ovce ove rase su nabavili pre dve decenije i od tada je iz njihovog stada u sve krajeve Srbije prodat veliki broj kvalitetnih ovnova kao i priplodnog podmlatka.
Stado je umatičeno i pod stručnom kontrolom selekcijske i stručne službe.
Porodica Paunović je na izložbama ovaca virtemberške rase u Kragujevcu  i Kloki kod Topole osvajala značajne nagrade za izloženi kvalitet ovnova.
O stadu se brine najstariji član porodice Paunović Nika, uz veliku pomoć sina Vitomira.
Gazdinstvo Paunović je otvoreno za saradnju sa svim zainteresovanim za gajenje virtemberške rase ovaca.